Mời tham gia đêm thắp nến với Công nhân trợ giúp tại gia

IHSS candlelight vigil
English

Flyer in Vietnamese (PDF)

Công nhân trợ giúp tại gia chăm sóc cho người cao niên và khuyết tật và họ cần có lương đủ sống để thoát cảnh nghèo. Ủng hộ viên cho người cao niên và khuyết tật được mời dự đêm thắp nến để ủng hộ công nhân trợ giúp tại gia.

THỜI GIAN: Thứ tư ngày 11/12, lúc 4 giờ chiều

Quality Care at Home LogoTẠI: Văn phòng Giám sát Quận
70 W. Hedding, San Jose
(Góc đường First Street & Hedding)

Phương tiện di chuyển:

  • Xe Bus: 61 và 62
  • Xe Light rail: Trạm Civic Center station

Mời đưa thân chủ, bạn bè và người nhà tham dự để ủng hộ!

Hãy “like” và chia xẻ tại:
www.facebook.com/seiu521homecare

Did you like this? Share it:

Comments about Mời tham gia đêm thắp nến với Công nhân trợ giúp tại gia are welcome. Off-topic comments and other violations of our community guidelines may be withheld or removed. Comments do not appear immediately after posting.

Leave a Reply