Santa Clara Home Care Tentative Agreement – Vietnamese

Chương trình trợ giúp tại gia Quận Santa Clara

Bỏ phiếu thỏa thuận Bản Hợp Đồng

Nhóm thương lượng đề nghị bỏ phiếu ĐỒNG Ý !

Nhóm thương lượng đã đạt được thỏa thuận cho chương trình trợ giúp tại gia với Quận Santa Clara. Công nhân tại gia đã tranh đấu hằng nhiều tháng để đạt được hợp đồng công bằng và cuối cùng chúng ta đã giành chiến thắng.

Đây là một số điểm nổi bật:

  • Tăng lương
  • Cải thiện về phúc lợi

Muốn biết thêm chi tiết và bỏ phiếu bản hợp đồng thỏa thuận, mời dự MỘT trong các buổi bỏ phiếu sau:

Thứ năm, ngày 6 tháng 3: 10 giờ sáng hay, 1 giờ trưa, 4 giờ chiều
Thứ sáu, ngày 7 tháng 3: 10 giờ sáng
Thứ bảy ngày 8 tháng 3: 9:30 giờ sáng, 11:30 giờ sáng

SEIU Local 521, 2302 Zanker Road, San Jose, CA 95131

Đếm phiếu lúc 1 giờ trưa ngày thứ bảy ngày 8 tháng 3.

Chúng tôi có thông tin bằng tiếng Anh, Tây ban nha, Trung Hoa và Việt nam

Did you like this? Share it:

Comments about Santa Clara Home Care Tentative Agreement – Vietnamese are welcome. Off-topic comments and other violations of our community guidelines may be withheld or removed. Comments do not appear immediately after posting.

Leave a Reply